LOADING CLOSE

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984. Είναι ένα δίκτυο πανεπιστημιακών σχολών με ακαδημαϊκές πύλες μελέτης και έρευνας, επιτυχώς εγκαθιδρυμένο σε 6 σχολές (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Λήμνος και Σύρος) διάσπαρτες στο Αιγαίο Πέλαγος.

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει ιδρύσει και οργανώσει 90 ερευνητικά εργαστήρια με δραστηριότητες στις ακόλουθες περιοχές έρευνας: ΤΠΕ, Σχεδιασμός Διαδραστικών Συστημάτων, Αειφόρος Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Γεωγραφία, GIS, Μετεωρολογία-Κλιματολογία, Μεταφορές & Ναυτιλία, Πολιτισμός & Εκπαίδευση, Οικονομία, Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες. Η ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ο μηχανισμός διοίκησης και διαχείρισης. Η ερευνητική μονάδα έχει εφαρμόσει περισσότερα από 2.400 προγράμματα από το 1985 για ένα συνολικό ποσό 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Δραστηριότητες

    Τρία εργαστήρια του πανεπιστημίου εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος:

 QMLab (το Εργαστήριο Ποσοτικής Μεθόδου ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2003 και είναι εγκατεστημένο στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Χίο.) (Χίος, Ελλάδα)

Το βασικό πεδίο έρευνας του Εργαστηρίου Ποσοτικής Μεθόδου είναι: Ποσοτικές Μέθοδοι, Επιστημονική Διαχείριση Τρισδιάστατης Εκτύπωσης, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Τραπεζικά και Οικονομικά και Λογιστική.

      Το Εργαστήριο Αποβλήτων ιδρύθηκε επίσημα στις 31 Δεκεμβρίου 1999, και είναι εγκατεστημένο στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. (Μυτιλήνη, Ελλάδα)

Τα τρέχοντα ερευνητικά θέματα του Εργαστηρίου Αποβλήτων είναι: Διαχείριση Βιολογικών Αποβλήτων, Παραγωγή Βιοκαυσίμων, Βιοεπεξεργασία, Κατασκευασμένοι υγρότοποι, Ανάκτηση ενέργειας για διάφορους τύπους αποβλήτων, Αναερόβια πέψη, Ανάλυση και Προσομοίωση περιβαλλοντικών συστημάτων.

Το Εργαστήριο Τεχνολογιών Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Εφαρμογών Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2017 και είναι εγκατεστημένο στο τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. (Λέσβος, Ελλάδα)

Το κύριο ερευνητικό εργαστήριο Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Κοινωνικές  Επιστήμες εκτελεί διεπιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες στους τομείς της Ασφάλειας, της Ιδιωτικότητας, των Εφαρμοσμένων Επιστημών Υπολογιστών και Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες.

2ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, Ελλάδα

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χίου είναι σχολείο δημόσιας εκπαίδευσης στο νησί της Χίου. Είναι ένα σχολείο περίπου 210 μαθητών και 25 εκπαιδευτικών ανοιχτό στην κοινωνία, στις νέες ιδέες, στη γνώση, στην καινοτομία και στο μέλλον. Το σχολείο μας έχει συμμετάσχει σε τοπικά, εθνικά, πανευρωπαϊκά και διακρατικά προγράμματα (Comenius, Erasmus, e-twinning κ.λπ.). Επιπλέον, πραγματοποιούνται πολλές δράσεις σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες, με οργανισμούς, με ιδρύματα  εντός και εκτός σχολείου. Το 2017-18 συνεργάστηκε με την  Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου και από κοινού υλοποιήθηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Υιοθετήστε ένα Μνημείο». Το σχολείο «υιοθέτησε» το Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου. Το 2018-20 συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το «Ίδρυμα Μαρία Τσάκου» σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα «υιοθέτησης πλοίου» με τίτλο « Το πλοίο πάει σχολείο». Συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius (2010-11) με τίτλο : «Civil and Social competences for an Active European Citizenship». Από το 2016-19 το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χίου συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα Erasmus + με τίτλο «Full STEAM  Ahead for Better Education». Από το 2019-21 συμμετέχουμε στο καινοτόμο Ευρωπαικό πρόγραμμα που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αξιοποιεί την τρισδιάστατη εκτύπωση στη διδασκαλία των μαθηματικών και στη διαδικασία της διαχείρισης απορριμμάτων με τίτλο: «3D printing technology aims students understanding maths and recycling procedure»

 

Το σχολείο διαθέτει ένα νέο ενοποιημένο, αναμορφωμένο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Κάθε χρόνο οι μαθητές του σχολείου συμμετέχουν στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Έχει συμμετάσχει  σε διαγωνισμό ρομποτικής τον Ιανουάριο του 2016 και στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό   European Chain Reaction που είναι ένα πρόγραμμα STEM. Οι μαθητές μας παίρνουν μέρος σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις  που διεξάγονται στο νομό της Χίου. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν συχνά πολλά σεμινάρια που σχετίζονται με μια ποικιλία εκπαιδευτικών θεμάτων που οδηγούν στη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών τους.

ISA13 Istituto Comprensivo Sarzana,  Ιταλία

Το Istituto Comprensivo ISA 13 βρίσκεται στη Sarzana, μια πόλη της Λιγουρίας με περίπου 22.000 κατοίκους και δεύτερο αστικό κέντρο στην επαρχία της La Spezia. Το ISA 13 συγκεντρώνει όλα τα σχολεία, από το προσχολικό έως το δευτεροβάθμιο επίπεδο της πρώτης τάξης, εκπροσωπώντας τη δημοτική περιοχή για συνολικά πάνω από 1600 μαθητές και 180 εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, τα σχολεία του ISA 13 είναι: τέσσερα (4) νηπιαγωγεία – παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών, επτά (7) δημοτικά σχολεία – παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών και δύο (2) δευτεροβάθμια σχολεία (γυμνάσια) – παιδιά ηλικίας 11 έως 14 ετών.

Η περιοχή επηρεάζεται από μια μέτρια μεταναστευτική ροή, η συχνότητα εμφάνισης πληθυσμού ξένης προέλευσης (κυρίως από Ρουμανία, Μαρόκο και Αλβανία) είναι περίπου 7,8%. Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο προέλευσης των μαθητών είναι κυρίως μεσαίο-υψηλό, αλλά προφανώς υπάρχουν καταστάσεις κοινωνικοοικονομικού μειονεκτήματος.

Το ιταλικό σχολικό σύστημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν την ίδια τάξη με τους συνομηλίκους τους. Το ινστιτούτο μετράει 53 μαθητές  με ειδικές ανάγκες που λαμβάνουν επιπλέον βοήθεια από έναν εξειδικευμένο δάσκαλο κατά τη διάρκεια των σχολικών ημερών, ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου (από περίπου 22 ώρες την εβδομάδα). Από την εισαγωγή του ιταλικού νόμου 170/2010 σχετικά με το «Δικαίωμα μελέτης μαθητών με συγκεκριμένες μαθησιακές ασθένειες», το Ινστιτούτο επένδυσε πολύ ενέργεια για την κατάρτιση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να εξασφαλίσει την κατάλληλη υποστήριξη στους μαθητές.

Agrupamento de Escolas de Marrazes, Πορτογαλία

Το Agrupamento de Escolas de Marrazes είναι ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο δήμο Λειρίας. Είναι ένα σχολείο με το ειδικό καθεστώς της Εκπαιδευτικής Επικράτειας Παρέμβασης Προτεραιότητας (ETPI), που εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό μαθητών που ανήκουν σε οικογένειες από χαμηλά και μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και από αρκετά διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα.

Ο σχολικός οργανισμός ενσωματώνει 24 σχολεία: 10 νηπιαγωγεία (παιδιά από 3 έως 6 ετών) 13 δημοτικά σχολεία (μαθητές από 6 έως 9 ετών). 1 κύριο σχολείο, 2ος και 3ος κύκλος βασικής εκπαίδευσης (μαθητές από 10 έως 15 ετών).

Ο συνολικός αριθμός μαθητών είναι περίπου 1990 και συνολικά 176 εκπαιδευτικοί. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός μαθητών από διαφορετικές χώρες (Βραζιλία, Αγκόλα, Σάο Τομέ, Πράσινο Ακρωτήριο, Μαρόκο, Ουκρανία, Ρωσία, Κίνα, Βενεζουέλα, Νεπάλ…) δημιουργώντας ένα πραγματικά πολυπολιτισμικό σχολείο.

Η ετερογένεια της σχολικής κοινότητας έχει σημαντικό αντίκτυπο στις διαφοροποιημένες απαντήσεις που το σχολείο πρέπει να δώσει στους μαθητές. Ως εκ τούτου, επιδιώκουμε να συμμετάσχουμε και να αναπτύξουμε εθνικά και διεθνή προγράμματα που περιλαμβάνουν μαθητές και εκπαιδευτικούς για να μάθουν και να μοιραστούν νέες προσεγγίσεις, στρατηγικές και μεθοδολογίες.

 

Ένας από τους στόχους μας είναι να αναπτύξουμε στους νέους ολοκληρωμένες δεξιότητες που στοχεύουν στην πολιτιστική, επιστημονική, κοινωνική, αστική και υγιεινή προώθηση του τρόπου ζωής τους.

Το Σχολείο μας αναπτύσσει στενή σχέση με την κοινότητα και επενδύει σε στρατηγικές και μεθοδολογίες που βοηθούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας πραγματικά δημοκρατικής μάθησης.